สไบผ้าไหมแก้วปัก


สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายพิเศษ ห่ม 2 ชาย
สีทอง ปักทอง มีทั้งหมด 3  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายพิเศษ ห่ม 2 ชาย
ปักเงิน มีทั้งหมด 1  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ผืนใหญ่ พิเศษ 
 มีทั้งหมด 3 ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพุ่ม ห่ม 1 ชาย
 มีทั้งหมด 4  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพุ่ม ห่ม 2 ชาย
 มีทั้งหมด  5  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพิกุล ห่ม 2 ชาย
 ยาวพิเศษ ปักทอง  มีทั้งหมด  2  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพิกุล รวม1 ห่ม 1 ชาย
 มีทั้งหมด  6  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพิกุล รวม2 ห่ม 1 ชาย
 มีทั้งหมด  5  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพิกุล รวม3 ห่ม 1 ชาย
 มีทั้งหมด  3  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพิกุล รวม4 ห่ม 2 ชาย
 มีทั้งหมด  3  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายดอกพิกุล รวม5 ห่ม 1 ชาย
 มีทั้งหมด  2  ผืน

สไบผ้าไหมแก้วปัก  ลายอมินตรา ห่ม 2 ชาย
 มีทั้งหมด  2  ผืน

Powered by MakeWebEasy.com